ข้อกำหนดเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์:

●       ผู้สมัครทุนการศึกษาต้องมีสัญชาติไทย

●       กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีสุดท้ายในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

●       เข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาในปี 2566

●       ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนที่จ่ายโดยตรงให้กับสถาบันอุดมศึกษาจากมูลนิธิ

●       มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00

●       กำหนดส่งใบสมัครคือ 15-มีนาคม 2566

16.คุณได้ยินเกี่ยวกับเราได้อย่างไร? (เลือกทุกข้อที่ใช่)* *
 
21. โปรดเลือกหนึ่งข้อ *
23. เขียนรายชื่อรางวัลหรือเกียรติบัตร เกียรตินิยมต่างๆที่คุณได้รับในสี่ปีที่ผ่านมา
 หัวข้อวันที่วัตถุประสงค์/รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
25. คุณได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาหรือการสนับสนุนทางด้านการเงินในระดับวิทยาลัยอะไรบ้าง?
 หัวข้อวันที่วัตถุประสงค์/รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Save & Return

ใช้บัญชีเพื่อกลับไปยังงานที่บันทึกไว้
ขอขอบคุณสำหรับการส่งของคุณ!