Destination Beauty

กรุณาตอบคำถามด้านล่างเพื่อรับการประเมินเกี่ยวกับการผ่าตัดกระเพาะจากแพทย์

 +
เพศ: *
ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือไม่? *
 
ท่านเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนหรือไม่? *
 
ท่านต้องทานยาเป็นประจำใช่หรือไม่? *
 
ท่านวางแผนว่าอยากทำการผ่าตัดกระเพาะเมื่อไหร่? *
ท่านอยากได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่?
 
www.destinationbeauty.com
 
info@destinationbeauty.com
AU +61 (02) 8417 2428
NZ +64 9801 0396
TH +66 2105 4046