ارسال فایل مشکوک برای لابراتوآر ویروس شناسی کامیران

فايل هاي خود را جهت ارسال به حالت فشرده يا زيپ درآورده و از طريق اين فرم ارسال نمائيد
 
 

نمونه فوق جهت بررسی و آنالیز در اختیار متخصصین لابراتوآر ویروس شناسی کامیران قرار گیرد *
Powered byFormsiteReport abuse